her yerde süreci çtuzakıştırmak, sistemi gözetmek türü kârleri birilerinin bir değer karşıtlığında yapması gerekiyor ve bu fiili yapanlara madenci deniyor. Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors